Yt jordvärme för bra värme ekonomi!


För de som har en lite större tomt finns bra alternativ till yt jordvärme. Man gräver då ner en slang på sin tomt och utvinner den markvärme som finns i tomtens ytskickt. Slangen grävs ner på ca 1-1,5 meters djup och slingan bör vara ca 250-400 m2, för att få tillräckligt med överskottsvärme från marken. Ytjordvärme påverkar ej växtligheten.

Läs mer om hur jordvärme fungerar.

IVT jordvärmepumpar - produktinfo


Namn:
Tel:
E-post:
Ärende:

SajtKarta
Sökmotoroptimerat CMS system

    Dala Kylmecano AB, Hugo Hedströms väg 16, 781 72 Borlänge, Tel: 0243-79 22 80