Markvärme

Samlingsnamnet för bergvärme,
jordvärme och sjövärme

Din nya värme kan hämtas in från olika naturliga värmekällor. Solen ger markvärme vid ditt hus som kan utnyttjas på olika sätt. Gemensamt för de olika principerna är att den lagrade markvärmen värmer en cirkulerande giftfri vätska. Genom komprimering i värmepumpen höjs temperaturen och du får både värme och varmvatten i huset.

Markvärmepumpar hämtar värmen från antingen berggrund, jord, sjö eller grundvatten.

Läs mer om hur Markvärme fungerar.

BergvärmeBergvärme

Finns det berg på rimligt djup (0-20 m) rekommenderar vi bergvärme. Värmen hämtas in ur en energibrunn i berget. Bergvärme ger minimal påverkan på tomten och borrningen tar som regel endast någon dag.


Läs mer om bergvärmeYtjordvärmeYt jordvärme

Yt- jordvärme är en effektiv lösning där tomten är lite större så att det finns plats för slingorna. Slangen grävs ned på cirka en meters djup.
Normalt behövs en tomt på 250 - 400 kvadratmeter för slangen. IVT yt- jordvärme finns hos tiotusen nöjda villa-ägare i hela Sverige. Skickliga grävare och installatörer ser till att ingreppen i tomten blir minimala. Ytjordvärme påverkar ej växtligheten.

Läs mer om jordvärme


SjövärmeSjövärme

Finns det en sjö eller ett större vattendrag i närheten är sjövärme ett bra alternativ. Slangen förankras på botten och du får värme även under kalla vinterdagar.
Det enda ingrepp som behöver göras på din tomt är grävningen från vattnet till huset.


 

GrundvattenvärmeGrundvattenvärme

Har du en borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan den också bli din nya värmekälla. En pump pumpar vatten till värmeväxlaren i värmepumpen som producerar radiatorvärme och varmvatten.

Du kan också välja att borra en helt ny brunn för grundvattenvärme. Förutom trygg värme till mycket låg driftskostnad har du även möjligheten att få vatten för gräsmattorna och kan minska din vattenförbrukning. Ingreppen i din trädgård blir små. 


Jordvärme med kompaktkollektorJordvärme med kompaktkollektor

IVT:s unika kompaktkollektor ger maximal effekt från minimal yta. Den passar bäst när tomten är liten och i kombination med en frånluftsvärmepump då värmen i frånluften återladdar kollektorn med värme när den inte behövs i huset. Namn:
Tel:
E-post:
Ärende:

SajtKarta
Sökmotoroptimerat CMS system

    Dala Kylmecano AB, Hugo Hedströms väg 16, 781 72 Borlänge, Tel: 0243-79 22 80