Bergvärme pump


Finns det berg på rimligt djup (0-20 m) rekommenderar vi en bergvärme pump. Värmen hämtas in ur en energibrunn i berget. Bergvärme ger minimal påverkan på tomten och borrningen tar som regel endast någon dag. Bergvärme pump har blivit populärt bland villaägare, eftersom man får ut betydligt mer energi i form av markvärme än vad som går åt i form av el för att driva bergvärmepumpen.

Detta är en teknik som utnyttjar den lagrade solenergi som finns i berggrunden. Samtidigt är detta det alternativ av alla metoder som ger den största besparingen. Du får en driftsäker, underhållsfri och miljövänlig anläggning som klarar av hela husets behov av värme och tappvarmvatten, även kalla vinterdagar. Och på sommaren kan du använda systemet för att få det svalt och skönt i huset.

Bergvärme pump - hur fungerar det?

En bergvärmepump kan liknas med ett omvänt kylskåp. Kylskåpet lånar kyla av omgivningen och avger värme. Bergvärmepumpen gör tvärtom.

Man borrar ett hål på 50-200 m ner i berget och borrhålet är fyllt med grundvatten, där en slang sänks ner. Den är fylld med vatten och frostskyddande glykol. Vattnet i slangen värms av det något varmare grundvattnet och pumpas upp och in i en bergvärme växlare. Där värmer slangens bergvärmda vatten ett köldmedium – en vätska som förångas vid låga temperaturer.

Ångan komprimeras så att dess värme koncentreras och i sin tur värmer vattnet från värmeelementen.

Bergvärme tar tillvara på all den värme som finns lagrad i berget på din tomt. Borra och spara pengar!IVT Bergvärmepumpar - produktinfo
Namn:
Tel:
E-post:
Ärende:

SajtKarta
Sökmotoroptimerat CMS system

    Dala Kylmecano AB, Hugo Hedströms väg 16, 781 72 Borlänge, Tel: 0243-79 22 80